Čoskoro tu máme prvé dni roka 2021.

Pre niekoho je to čas dávania si premrštených predsavzatí, ktoré za pár dní aj tak poruší. ❌
Pre iných zase čas stanovovania si dlhodobejších a realistickejších cieľov. ✔

Vedeli ste však o tom, že stanovovanie si cieľov má zmysel už pre školákov na prvom stupni základnej školy? 🙂

Prináša so sebou nemálo benefitov v rôznych oblastiach. Pozrime sa na niektoré z nich!

1. Zlepšenie pozornosti
Ak má dieťa stanovené ciele, venuje oveľa viac času a energie zmysluplným veciam. Je to teda nenásilný spôsob, ako dcérku alebo syna odlepiť od telky alebo mobilu.

2. Nový zdroj motivácie
Určite poznáte niekoho, kto svoje deti motivuje prísľubom novej hračky alebo sladkosti.
Ak má dieťa stanovené ciele, prestáva lipnúť na materiálnych odmenách, ba čo viac, dokáže sa motivovať aj samo.

3. Rozvoj nových zručností
Môže ísť o zlepšovanie slabých stránok alebo rozvíjanie tých silných v akejkoľvek oblasti.
Hra na hudobný nástroj či prezentačné zručnosti sa vášmu dieťaťu v budúcnosti môžu zísť.

4. Učenie sa z chýb
Aj nesplnený cieľ je na niečo dobrý. Učí nás pochopiť, aké chyby sme na ceste za ním spravili. Ak dieťa niečo také zažije na vlastnej koži už v rannom veku, neúspech bude v budúcnosti vidieť ako príležitosť na zlepšenie sa.

5. Zlepšenie schopnosti riešiť problémy
Proces stanovovania si a práca na cieľoch vedie deti ku kritickému mysleniu a zlepšuje ich schopnosť plánovať dopredu. Veľmi ľahko sa tak môže stať, že vás nabudúce pri schovávačke alebo v „človeče nehnevaj sa“ porazia.

6. Zmena správania
Ciele sú veľmi dobrým prostriedkom na pozitívnu zmenu správania a osvojenie si nových návykov. Takže kľudne môžu pomôcť k poriadku v detskej izbe alebo častejšiemu čítaniu kníh.

7. Objavenie talentu
Ciele pomáhajú deťom dosahovať viac, pretože sú pre nich akousi pripomienkou toho, čo chcú. Tiež môžu viesť k objaveniu ich skrytého potenciálu. A keďže si to nie vždy sami uvedomia, môžete im k tomu pomôcť aj vy, milí rodičia, starí rodičia alebo starší súrodenci.

Ak patríte k tým, ktorí si radšej stanovujú dlhodobejšie a realistické ciele, prečo nedať takúto príležitosť aj svojej dcérke, synovi, vnúčatám alebo mladším súrodencom? 🙂

Takto na začiatku roka je jedným zo spôsobov neobyčajná pomôcka pre tvorbu nástenky cieľov a vízií – Cieľožrút.
Viac sa o ňom dočítate na hlavnej stránke. 😉

Do nového roka vám prajem veľa splnených cieľov, dobrých návykov a žiadne zlozvyky!

 

 

Zdroje:
Fishwah (2019). The benefits of goal setting for kids. [online] Fishwah. Dostupné na: http://fishwah.com/benefits-of-goal-setting-for-kids/ [Dostupné 1.1.2019].
Fishwah (2019). 7 ways goal setting can be used with kids. [online] Fishwah. Dostupné na: http://fishwah.com/7-ways-goal-setting-can-be-used-with-kids/ [Dostupné 1.1.2019].