Dnes vám prinášame pokračovanie rubriky Zmysluplné hry. Hry, ktoré vám dnes budeme odporúčať sa dajú veľmi ľahko prispôsobiť podľa toho, aký máte na ne k dispozície priestor či koľko detí sa ich bude hrať.

Popis každej z hier obsahuje odporúčaný vek, zoznam potrebných pomôcok, schopnosti, ktoré hra u detí rozvíja a popis samotného priebehu hry.

 

Scavenger hunt
Odporúčaný vek: 5-12 rokov
Pomôcky: pero, papier
Rozvíjané schopnosti: práca v tíme, komunikácia, riešenie problémov

Priebeh hry:
Hra je vhodná pre dve deti alebo aj pre menšiu skupinku, pri ktorej môže ísť o súťaž rýchlosti.
Ešte pred začiatkom je potrebné pripraviť zoznam vecí a/ alebo aktivít, ktoré budú jednotlivci alebo skupinky hľadať alebo plniť. Pri výbere vecí a aktivít zavísí v ako priestore budete hru hrať. Pokiaľ máte k dispozícii záhradu, môžete zahrňúť viac pohybových aktivít. Ak ste napríklad v byte, môžete sa viac zamerať na riešenie hádaniek či hľadanie určitých vecí.
Každý jednotlivec alebo tím potom dostane zoznam tých vecí a aktivít a môže ich začať plniť. Každá úloha by mala byť bodovaná, ale záverečné hodnotenie by malo zahŕňať čas splnenia ale aj kvalitu splnenia úlohy.

Nižšie nájdete príklad zoznamu úloh ako aj krátkych pravidiel, ktoré môžete upraviť ako uznáte za vhodné, vytlačiť a na začiatku hry dať deťom.

Scavenger hunt – úlohy

Scavenger hunt – pravidlá

 

Netradičná skrývačka
Odporúčaný vek: 6-12 rokov
Pomôcky: nič špeciálne
Rozvíjané schopnosti: súťaživosť, sebavedomie, zvládanie stresu

Priebeh hry:
Každý pozná bežnú skrývačku, čo tak si ale zahrať jej netredičnejšiu verziu? Stačí určiť jedného člena rodiny, ktorý vyberie nejakú vec, ukáže ju ostatným hráčom a potom ju dostatočne dobre skryje. Vtedy sa ostatní členovia rodiny môžu začať pretekať v tom, kto ju prvý nájde.