TED konferencie sú celosvetovo známym formátom šírenia innovatívnych myšlienok z oblasty technológií, vzdelávania a dizajnu. Ak náš blog čítate pravidelne, už iste viete, že náš tím sa rozhodol vytvoriť rubriku, v ktorej krátko zhŕňame a odporúčame zaujímavé TED prednášky o výchove detí, vzdelávaní či budovaní sebavedomia.

V dnešnej časti rubriky sa budeme venovať sebavedomiu – tomu ako ho u detí budovať a nestratiť, keď v niečom urobia chybu.

 

Ako vychovať úspešné deti bez prehnaného rodičovsva – Julie Lythcott-Haims

„Zdravé sebavedomie sa buduje, keď dieťa vidí, že jeho činy vedú k výsledkom. Deti teda musia viac premýšľať, plánovať, rozhodovať sa, skúšať, snívať a zažívat život sami za seba.“

Julie Lythcott-Haims je spisovateľka, ktorá rodičov ľudskou rečou vysvetľuje ako na výchovu detí bez „kontrolného zoznamu“ a prehnaného rodičovstva. V prednáške sa dotýka aj témy zdravého sebavedomia, ktoré s tým priamo súvisí.

Link na prednášku

 

Zabíja škola kreativitu? – Sir Ken Robinson

„Deti sa chopia šance. Aj keď niečo nevedia, skúsia. Neboja sa omylov. Ak nie ste pripravení mýliť sa, nikdy neprídete s niečím originálnym. Kým deti dospejú, väčšinou túto schopnosť stratia. Začnú sa báť svojich omylov.“

Expert na kreativitu, Ken Robinson, sa venuje skúmaniu toho, ako vzdelávame naše deti, novú generáciu. V prednáške poukazuje na to, že ako deti rastú stácajú kreativitu a začínajú sa báť svojich omylov. Zároveň ponúka alternatívu k súčasnému školskému systému, ktorá tieto vlastnosti u detí podporuje namiesto ich potláčania.

Link na prednášku