Hľadáte zábavné aktivity pre svoje deti? Niečo zmysluplné namiesto bezdôvodného behania dookola? Rubrika ‚Zmysluplné hry‘ je tu presne pre vás! Pravidelne vám budeme pripravovať tipy na aktivity, ktoré sú zábavné a zároveň u detí rozvíjajú dôležité zručnosti – jednoducho také, ktoré spájajú zábavu so vzdelaním.

Nižšie nájdete prvé dve hry, ktoré možete so svojimi deťmi vyskúšať. Popis každej z nich obsahuje odporúčaný vek, zoznam potrebných pomôcok, schopnosti, ktoré hra u detí rozvíja a popis samotného priebehu hry.

Nezvyčajné prenášanie
Odporúčaný vek: 5-10 rokov
Pomôcky: predmet na nosenie (lopta, jablko, plyšák,…)
Rozvíjané schopnosti: práca v tíme, komunikácia, motorické zručnosti, kontrola emócií

Priebeh hry:
Hra je vhodná pre dve deti alebo aj pre menšiu skupinku, pri ktorej môže ísť o súťaž rýchlosti.
Deti musia v pároch preniesť predmet po vyznačenej trase za pomoci dohodnutých častí tela – napríklad lakťom k lakťu, chrbtom k chrbtu alebo čelom k čelu.
Čím menší je predmet, ktorý prenášajú, tým ťažšia, no aj zábavnejšia je celá hra.
Tip pre rodičov: Počas hry deťom zdôraznite dôležitosť spolupráce medzi kamarátmi a povzbudzujte ich.

Pripraviť sa, pozor, štart!
Odporúčaný vek: 5-10 rokov
Rozvíjané schopnosti: počúvanie, sebaovládanie

Priebeh hry:
Hra je určená aj pre menšiu skupinku detí. V podstate ide o súťaž o to, kto rýchlejšie prebehne určenú vzdialenosť. Deti však musia počkať, kým rodič alebo niekto určený z detí povie: „Pripraviť sa, pozor, štart!“. Osoba, ktorá deti štartuje môže posledné slovo obmienať tak, že namiesto „štart“ povie nejaké iné slovo. Deti ale musia počkať na presné znenie, inak z hry vypadávajú.

 

Zdroj: Pam Braley, 2020. Our Research | Child Mind Institute. [online] Child Mind Institute. Dostupné na: <https://childmind.org/our-research/> [Dostupné 29.12.2020].