TED konferencie sú celosvetovo známym formátom šírenia innovatívnych myšlienok z oblasty technológií, vzdelávania a dizajnu. Prednášky na každej z konferencií sa viažu k určitej téme, na ktorú sa účinkujúci pozerajú z rôznych uhlov pohľadu. Účinkujúci si najmä verejne uznávané osobnosti, častorát experti z oblasti, ktorej sa konferencia venuje. Väčšina konferencií je nahrávaných, a tak sú prednášky z nich dostupné komukoľvek. Ide o stelesnenie hesla TED konferencií, že sa na nich predstavujú „myšlienky hodné šírenia“.

K založeniu tejto rubriky nás priviedol fakt, že existuje veľké množstvo TED prednášok, ktoré sa venujú výchove detí, vzdelávaniu, cieľavedomosti a ďalším oblastiam, ktorým sa venujeme aj v rámci projektu Cieľožrút, avšak na Slovensku nie sú až tak známe. Náš tím preto bude pre vás pravidelne vyberať TED prednášky, ktoré nie len že stoja za to ale sú dostupné aj so slovenskými titulkami a prepisom.

V prvej časti rubriky by sme vám radi odporučili dve prednášky venujúce sa téme odvahy. Ako sa môžete dočítať v popisoch nižšie, obaja prednášajúci používajú príklady z reálneho života a ukazujú ako už u detí na základnej škole môžete budovať odvahu a zdravý vzťah k riziku.

 

5 nebezpečných vecí, ktoré by ste mali nechať svoje deti robiť – Gever Tulley

Vedieť zoskočiť z hojdačky je pre deti užitočné. Je to test, ktorý im pomáha nájsť vlastné limity. Hoci ide o pozitívnu skúsenosť učenia sa, častokrát to deťom zakazujeme.“

Zakazujete svojim deťom nebezpečné veci? Hoci je to pochopteľné, Gever Tulley, autor knihy 50 nebezpečných vecí pre deti, v TED prednáške vysvetľuje prečo by deti mali skúšať aj nebezpečné veci a čo ich môžu naučiť. Zároveň v nej ponúka aj konkrétne príklady toho, ako deti skúšajú 5 nebezpečných vecí a čo sa z toho naučia.

Link na prednášku

 

Vychovávajme odvážne dievčatá a podnecujme dobrodrúžstvo – Caroline Paul

„Ako sa stať odvážnym? Odvahe sa dá naučiť a ako všetko, čo sa dá naučiť, potrebuje len tréning.“

Caroline Paul je bývalá hasička a súčasná autorka kníh. V TED prednáške ukazuje na príkladoch so svojho života, ako z dievčat s gurážou, ktoré behajú kade tade či lezú po stromoch vyrastú odvážne ženy. Rodičom tak dáva tipy na to, ako efektívne využiť malé riziko a u detí podnietiť zdravé sebavedomie.

Link na prednášku