Stanovovanie si cieľov pomocou techniky SMART cieľov zjednodušuje celkový cieľ, keďže ho rozdeľuje na menšie kroky, a teda cieľ sa stáva ľahšie dosiahnuteľným. Skvelé na tejto technike je najmä to, že sa dá použiť na ciele takmer v akejkoľvek oblasti, či už ide o dieťa alebo dospelého. Poďme sa spolu pozrieť ako na to.

Čo SMART ciele znamenajú?
S – špecifické, konkrétne ciele (z ang. specific)
M – merateľné ciele (z ang. measurable )
A – dosiahnuteľné/prijateľné ciele (z ang. achievable/acceptable)
R – realistické/relevantné ciele (vzhľadom k zdrojom) (z ang. realistic/relevant)
T – časovo špecifické/sledovateľné ciele (z ang. time Specific/trackable)

Dosiahnutie cieľa je výsledkom dlhodobého snaženia. Technika SMART cieľov je výbornou pomôckou na dosiahnutie cieľov práve z dôvodu, že toto snaženie robím jednoduchším a zábavnejším.
Na to aby bol cieľ ‚múdry‘ nemôže byť príliš premrštený, ale ani príliš jednoduchý, pretože by pre deti nebol výzvou . Cieľ by mal byť realistický, vyžadujúci pozornosť a snahu, aby dieťa na ceste za ním nestratilo pozornosť. A na udržanie pozornosti zase pomáha presný časový rámec, za ktorý chcem dieťa daný cieľ dosiahnuť. Aby sme boli schopní pokrok zmerať, nevyhnutné je cieľ rozdeliť na menšie kroky, teda spraviť ho merateľným.

Ako to ale vyzerá v praxi?
Pozrieme sa na príklad detského SMART cieľa:
Predstavte si situáciu, že váš syn, dcérka alebo mladší súrodenec chce mať lepšie známky v škole.

A teraz poďme z tohto cieľu spraviť ‚múdry‘ cieľ krok za krokom:

S – špecifický
Namiesto toho aby sa vaše dieťa držalo myšlienky „Chcem mať lepšie známky v škole“, by ste ho mali nasmerovať k myšlienke typu „Na vysvedčení budem mať maximálne tri dvojky“. Teda z cieľa, ktorý nie je celkom jasný, spraviť špecifický a presný.

M – merateľný
Ako zistiť či sme cieľ dosiahli alebo nie? V prípade špecificky definovaných lepší známok, ktoré chce vaše dieťa dosiahnuť, vie svoj úspech odmerať napríklad na konci mesiaca alebo polroku.

A – dosiahnuteľný
Je veľmi nepravdepodobné, že trojkárovi sa v krátkom čase podarí mať samé jednotky. Preto je dôležité dieťaťu ukázať, že známky si môže zlepšovať postupne. Napríklad o jeden stupeň za jeden polrok či školský rok.

R – realistický
Pri tomto kritériu platí niečo podobné ako pri dosiahnuteľnosti cieľa. Najlepšie je, ak rodič pomôže svojmu dieťaťu zhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa aký ciel je aktuálne reálny. Ak má totiž dieťa veľa mimoškolských aktivít, dosiahnuť lepšie známky môže trvať dlhšie.

T – časovo špecifický
Ak chce dieťa dosiahnuť lepší priemer v škole, cieľ je vhodné stanoviť na jeden polrok alebo školský rok. Takto bude mať presne vymedzený čas, za ktorý chce svoj cieľ dosiahnuť.
Ďalším príkladom je zapisovanie známok z testov, kvízov a projektov. Spôsob, ktorý si zvolíte by mal odrážať vek dieťaťa – najmä preto, že mladšie deti rýchlejšie strácajú pozornosť, čiže častejšie potrebujú motiváciu v podobe malého krôčika vpred, ktorý urobili.

Techniku SMART cieľov viete so svoju dcérkou alebo synom využiť aj pri vypĺňaní cvičení v sade Cieľožrút, konkrétne pre „Moje super ciele“, ktoré si dieťa stanovuje hneď v prvom cvičení.
Pretože ako hovorí Harvey MacKay (podnikateľ): „Sen je iba snom. Cieľ je sen s presným plánom a časom dokončenia.“

 

 

Zdroje:
Schiltz, R. (2019). SMART Goals Method Teaches Kids About Goal Setting. [online] The Children’s Center for Psychiatry, Psychology, & Related Services. Dostupné na: http://childrenstreatmentcenter.com/smart-goals-teach-kids-goal-setting/ [Dostupné 17. 2. 2019].
Creative Educator (2019). Set SMART Goals. [online] Creative Educator. Dostupné na: https://www.thecreativeeducator.com/2017/lessons/set-SMART-goals [Dostupné 17. 2. 2019].